Go to Top

4 İŞLEM ETÜT EĞİTİM MERKEZİ

MEGA MENTAL ARİTMETİK

Beynin her iki yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılmasını sağlayarak, hesaplamalar sırasında hayal gücünün ve görselliğin de işin içine katılmasını sağlaması, çocukların beyin kapasitelerini ve hızlı öğrenme becerilerini geliştirmektedir. Bu beceriler aynı zamanda çocukların hafıza güçlerini, anlama yeteneklerini, sabretme yeteneklerini, odaklanabilme kapasitelerini ve konsantrasyon güçlerini de geliştirmektedir.
Artan bu zihinsel yetenekler genel olarak diğer akademik becerilerin de gelişmesini sağlamaktadır. Amaç, çocukların sadece okulda başarılı olmalarını sağlamak değil, optimum beyin gelişimiyle onların hayat boyu başarılı olmaları için gerekli olan temelleri atmaktır.

BEYNİN SAĞ VE SOL LOBLARI NE İŞE YARAR?

Bir çok test sonucunda, beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edildi.

Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda da, ritm, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonların icra edildiğini ortaya koymaktadır. Beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işlemekte, sağ lop ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işlemektedir.

Sağ lobun duygular, inanma ve hayallerin etkisinde olduğu ve fotoğrafik, yani bütünsel öğrendiği ortaya çıktı. Bu yüzden bilgiyi sıra ile işleyen sol lobun aksine sağ lobun öğrenmede çok daha hızlı ve etkili olduğu anlaşıldı. Ayrıca, insanın mucitlik ve üretkenlik kısmı sağ lob fonksiyonları arasında yer almaktadır.

”+Etüt

”+Etüt

”+Etütten

”+Etüt

”+Etüt